Hertgers Caravanstalling - Stallingsvoorwaarden (1 van 2)

 • De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de totale lengte en de breedte van het gestalde, inclusief dissel. Opgegeven maten worden gecontroleerd. Bij afwijking geldt de door "Hertgers Caravanstalling" gemeten maat.
 • Voor campers, vouwwagens, caravans en overige objecten op wielen geldt een verschillend tarief.
 • Voor het ophalen/brengen geldt: eerste 3 keer bij het stallingjaar inbegrepen, voor de volgende keren gelden aparte tarieven. Eenmaal halen en eenmaal brengen geldt als 1 keer.
 • "Hertgers Caravanstalling" behoudt zich het recht voor de prijs jaarlijks aan te passen naar het prijsindexcijfer van het CBS.
 • Voordat het te stallen object in de stalling wordt geplaatst dient u de gasflessen, brandgevaarlijke materialen en vochtaantrekkers uit de caravan te verwijderen.
 • De stallingovereenkomst wordt, indien niet anders is afgesproken, aangegaan voor een jaar.
 • Het stallingjaar vangt aan op de dag van de eerste aflevering.
 • Wanneer u het gestalde komt ophalen, dient u dit minimaal 3 dagen van tevoren te melden. Dit geldt ook voor het terugbrengen van het gestalde. In de winterperiode minimaal 5 werkdagen van te voren bellen of opgeven via internet. Bij opgave via internet ontvangt u een bevestiging van de gemaakte afspraak.
 • Stalling geschiedt geheel op eigen risico.
 • Na de stalling is het niet mogelijk de stallingruimte te betreden. Dit geldt ook wanneer u spullen naar de caravan wilt brengen of uit de caravan wil verwijderen.
 • Het gestalde object van de huurder kan te allen tijde door de verhuurder worden verplaatst.
 • Het gestalde object mag niet door de huurder verplaatst worden.
 • Openingstijden: Op telefonische afspraak. Op zon- en feestdagen gesloten, zowel voor verplaatsing als voor telefonische afspraken.
     <<      >>